Voor de sollicitatieprocedure heeft Credit Linked Beheer B.V. uw persoonlijke gegevens nodig. Credit Linked Beheer B.V. bied u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Uw persoonlijke gegevens stelt Credit Linked Beheer B.V. niet aan derden beschikbaar zonder uw toestemming. Door het versturen van het sollicitatieformulier geeft u Credit Linked Beheer B.V. toestemming om uw persoonlijke gegevens 180 dagen te bewaren vanwege mogelijke passende vacatures. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw cv en motivatiebrief
 • Locatiegegevens

Credit Linked Beheer B.V. verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • U te kunnen benaderen voor de bemiddeling naar een nieuwe baan binnen de organisatie Credit Linked Beheer B.V.

Hoe lang we gegevens bewaren: 

 • De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 180 dagen na het laatste contact indien u niet voor Credit Linked Beheer B.V. heeft gewerkt.
 • Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. U wordt niet meer benaderd door Credit Linked Beheer B.V
 • Uw persoonsgegevens zijn na 180 dagen definitief verwijderd. 
 • Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Credit Linked Beheer B.V. overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

In kaart brengen websitebezoek:

 • Credit Linked Beheer B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 
 • De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
 • U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

 • Credit Linked Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Credit Linked Beheer B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


End of the road